Befolkningen i alderen 65 år

65 år er valgt som grense fordi dette ligger nær gjennomsnittlig faktisk pensjoneringsalder i befolkningen. Folkemengden som er brukt i beregningen, er de som levde pr. 01.01.2018 pluss de som døde i løpet av 2017. Kommunen ytte omsorgstjenester til mange som døde i løpet av året i 2017, og det er viktig å inkludere disse i oversikten over brukere av tjenester.