Tremånedersveksten

Tremånedersveksten er beregnet ved å sammenligne en tremånedersperiode med foregående tremånedersperiode. Eksempelvis er volumendringen i juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april. Tallene for mars, juni, september og desember er dermed lik kvartalsveksten for henholdsvis 1. til 4. kvartal.