Andre ytelser

Kontantstøtte, sosialhjelp (økonomisk stønad) eller enslig forsørgerstønad