Utvalgsusikkerhet

Utvalgsusikkerhet er et uttrykk for den usikkerheten en man får i resultatene fordi disse bygger på opplysninger om bare en del (et utvalg) av befolkningen.