Introduksjonsprogrammet

Et toårig program nyankomne flyktninger går igjennom når de har fått tildelt en bostedskommune. Introduksjonsprogrammet inneholder blant annet norskopplæring og tiltak som hjelper til å komme inn på arbeidsmarkedet.