Utenfor arbeidsstyrken

Personer som verken jobber eller er arbeidsledige. Dette vil typisk være de som er under utdanning, eller pensjonister.