Reiser

Omfatter opphold utenfor helÄrsboligen uansett formÄl med reisen og minimum 1 overnattings varighet.