Nettoinnflyttinga

Talet på dei som flytta inn frå utlandet eller resten av landet, minus talet på dei som flytta ut.