Datterselskaper

Foretak kontrollert av en annen enhet som direkte eller indirekte utøver mer enn 50 prosent eierskap. Undersøkelsen beregnes med utgangspunkt i ultimat kontroll. Det vil si landet hvor den «siste» enheten i eierkjeden er lokalisert.