Sommerjobb

I denne artikkelen behandles arbeid som utføres i juli som sommerjobbing. Unge sysselsatte som har vært på jobb i juli regnes derfor som å ha hatt sommerjobb, uavhengig av om de også har jobbet resten av året. For å redusere utvalgsusikkerheten har vi for juli beregnet gjennomsnitt over en treårsperiode.