Produksjon

Utviklingen i produksjonsvolumet er hentet fra Nasjonalregnskapet.