Introduksjonsprogram

Et toårig program som nyankomne flykninger går igjennom når de har fått tildelt en bostedskommune. Introduksjonsprogrammet inneholder blant annet norskopplæring og tiltak som hjelper flyktningene til å komme inn på arbeidsmarkedet.