Økonomisk region

Økonomisk region er en regional inndeling på nivået mellom fylke og kommune (89 enheter i alt). Inndelingen bygger på kriterier som handel og arbeidsmarked. Økonomiske regioner krysser ikke fylkesgrensene.