Indikator

En indikator er et mål som er beregnet av data og/eller statistikk, og som indikerer eller sier noe om status eller utvikling innenfor et gitt område.