Virksomheter

En underenhet av et foretak som utfører aktivitet. Tidligere kalt bedrift. I denne artikkelen ser vi bare på virksomheter med ti ansatte eller mer.