Flyttebalanse

Innvandring + innenlandsk innflytting – utvandring – innenlandsk utflytting. Flytting innad i fylkene regnes ikke med.