Sentralitet

Sentrale kommuner (kode 3): De som ligger innenfor 75 minutters reisetid fra et tettsted med minimum 50 000 innbyggere (90 minutter fra Oslo). Noe sentrale kommuner (kode 2): De som har maksimalt 60 minutters reisetid til et tettsted med minimum 15 000 innbyggere. Mindre sentrale kommuner (kode 1): De som har maksimalt 45 minutters reisetid til et tettsted med minimum 5 000 innbyggere. Minst sentrale kommuner (kode 0): Øvrige kommuner. Se «om statistikken».