Innenlandsk flyttegevinst

Når det flytter flere til ett fylke enn antallet som flytter fra. Gjelder kun flyttinger i Norge.