Innenlandske flyttetap

Når det flytter flere fra ett fylke enn antallet som flytter til. Gjelder kun flyttinger i Norge.