Flyttinger mellom fylkene

Flyttinger mellom Oslo og Akershus er ikke med i denne beregningen. Grunnen til det er at flyttingene mellom Oslo og Akershus er så mye mer omfattende enn flyttingene mellom andre fylker at målet «flyttinger mellom fylkene» i for liten grad ville sagt noe om flyttingen mellom fylkene på landsbasis dersom flyttingen mellom Oslo og Akershus var inkludert.