I løpet av de siste 3 månedene

3 måneder fra intervjutidspunktet, som er i 2. kvartal.