Stort sett daglig

Andel som har deltatt på sosiale medier hver dag eller nesten hver dag i løpet av de siste 3 måneder fra intervjutidspunktet. Intervjutidspunktet er i 2. kvartal.