«Voksne» befolkningen

Undersøkelsen består av personer i alderen 16-79 år.