veibruksavgiftene

Avgiftsgruppen omfatter veibruksavgift på bensin, veibruksavgift på autodiesel, veibruksavgift på naturgass og LPG og avgift på smøreolje.