miljøavgiftene

Skatter og avgifter som er innført for å prise kostnadene som miljøskadelig aktivitet påfører samfunnet.