overdragelse

En tinglyst overdragelse omfatter ikke bare vanlig salg, men også gaveoverføring, skifteoppgjør, uskiftebevilling, tvangssalg og annet. En omsetning kan omfatte én eller flere grunneiendommer. For eiendommer med flere eiere kan en omsetning også bestå av en del av en eiendom. Overdragelse benyttes synonymt med omsetning.