Føretak med aktivitet

Føretak med aktivitet hadde omsetning og/eller sysselsetting i 2015.