Moderasjonsordninger

Ordninger hvor man kan søke om redusert foreldrebetaling på bakgrunn av visse kriterier, som søsken og lav inntekt.