Maksimalprisen

Maksimalprisen er en øvre grense for hvor høyt foreldrebetaling for en plass i barnehage kan settes, og fastsettes i Stortingets årlige budsjettvedtak. Maksimalprisen gjelder et heldags ordinært barnehagetilbud i alle typer barnehager, uavhengig av om de er offentlige eller private. Betaling for kost kan kommer i tillegg.