Institusjon

Institusjon: sjukeheim, aldersheim, barnebustad eller avlastningsbustad.