E-marknadsplass

Nettstad der ein kan kjøpe og selje varer og tenester, til dømes Finn.no