Sesonjusterte tal

For å lette tolkinga av den kortsiktige utviklinga publiserer produksjonsindeksen tremånaders glidande gjennomsnitt av sesongjusterte tal. Vanlegvis samanliknar ein dei siste ikkje-overlappande tremånadersperiodane, for eksempel april- juni 2017, mot januar - mars 2017. Sesongjusterte endringar frå månad til månad må tolkast med varsemd