Handelsbalanse

Differansen mellom eksport og import. Et handelsunderskudd oppstår når er importen større enn eksporten.