Hovedvaregrupper

: Varer gruppert etter SITC 1-siffer. For mer informasjon om denne nomenklaturen, se KLASS. https://www.ssb.no/klass/#!/klassifikasjoner/121