Sertifikater og obligasjoner

Sertifikater og obligasjoner omfatter omsettelige verdipapirer hvor skillet mellom de to kan ses ut fra lengden på opprinnelig løpetid.