Periodika

Publikasjonar som vert gjevne ut med jamne eller ujamne mellomrom med same tittel. Dei enkelte einingane i seriane har eit nummer og/eller ein dato for utgjeving. Omfattar mellom anna tidsskrift, nyheitsbrev, aviser, vekeblad, årbøker, notat- og rapportseriar og nettsider.