IKT-spesialister

IKT-spesialister er her definert som personer som hovedsakelig jobber med IKT-relaterte arbeidsoppgaver i foretaket, og som er i stand til å håndtere et bredt spekter av oppgaver vedrørende foretakets IKT-systemer.