Petroleumsrettet leverandørindustri og utvinningstjenester

Analytisk gruppering som dekker næringen utvinningstjenester og de næringene i industrien som leverer størsteparten av sine varer og tjenester til olje- og gassindustrien.