Endringer i årsindeksene

Gjennomsnitt av alle månedsindeksene i ett kalenderår sett mot tilsvarende gjennomsnitt året før.