Andre serier

KPI gruppert etter leveringssektor, KPI-JAE og KPI-JA etter konsumgruppe og leveringssektor, KPI-JE (KPI uten energivarer), KPI-JEL (KPI uten elektrisitet) samt KPI og KPI-JAE sesongjustert.