Norskopplæring for asylsøkere

Asylsøkere over 16 år som bor i ordinære mottak, og som ikke har fått oppholdstillatelse, kan få inntil 175 timer norskopplæring. For kommunene er det frivillig å tilby denne opplæringen, og det er frivillig for asylsøkere å delta.