Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Introduksjonsloven fastsetter rett og/eller plikt til opplæring for nyankomne innvandrere mellom 16 og 67 år med gyldig oppholdstillatelse (se Om Statistikken)