Universitets- og høgskolenivå kort

Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år. Kilde til tallene.