Bruttoskatt

Bruttoskatt består av sum inntekts- og formuesskatt før skattefradrag.