Region Midt-Norge

Omfatter Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal.