Region øst

Omfatter Oppland, Hedmark, Akershus og Østfold.