Lov om barneverntjenester

Akuttplasseringer er plasseringer etter barnevernlovens § 4-6, 1. og 2. ledd og § 4-25.

Atferdsplasseringer er plasseringer etter lovens §§ 4-24 og 4-26.

Frivillige plasseringer er etter § 4-4, 2. og 5. ledd. Omsorgsplasseringer er plasseringer etter §§ 4-12 og 4-8, samt § 5A-1 som omhandler Omsorgssentre for mindreårige. Fra 2015 er § 5A-1 skilt ut som egen kategori i statistikkbanken; Opphold på omsorgssenter.