Sykepengedager

Antallet sykefraværsdager for et syketilfelle er beregnet som antallet dager fra syketilfellets start til dets slutt. Sykedager i arbeidsgiverperioden er ikke regnet med.