Sosialhjelp

De som var helt ledige eller mottok sosialhjelp et år kan i andre perioder av året ha vært i arbeid.