I arbeid (i år n)

I arbeid i år n betyr at beregnet antall arbeidstimer i dette året er større enn null, altså at personen har vært ansatt i dette året.